Bokningsvillkor cykeluthyrningen

Hyresvillkor

1. Uthyraren är ansvarig för att cykeln och övrig utrustning är i gott skick vid utlämnandet.

2.Hyrestagaren är ansvarig för att under hyrestiden vårda cykeln och övrig utrustning väl. För det fall Hyrestagaren orsakar eller upptäcker fel eller skada på cykeln, ska uthyraren snarast möjligt underrättas därom.

3.Hyrestagaren ansvarar för skador på eller förlust av cykeln eller övrig utrustning. Vid eventuell skada ska hyrestagaren betala hela reparationskostnaden.

4.Hyrestagaren är informerad om att ingen försäkring finnes för cykeln. Hyrestagaren accepterar att kostnaden för reparation av skada på cykeln orsakad av Hyrestagaren debiteras Hyrestagaren vid återlämningen.

5.Hyrestagaren är medveten om, och accepterar, att användandet av cykeln sker på egen risk samt att cykeln endast får användas i enlighet med de säkerhetsinstruktioner och övriga föreskrifter som Uthyraren har lämnat. 

6.Uthyraren tar inget ansvar för person- eller sakskador som eventuellt  kan uppstå under hyrestiden. 

7.Det åligger Hyrestagaren att vid hyrestidens utgång återlämna cykeln på den plats där den avhämtats eller på annan avtalad plats. Vid försenad återlämning har Uthyraren rätt till ytterligare hyra i enlighet med gällande prislista. 

8.Vid återlämnandet ska cykeln vara i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och Hyrestagaren ska om möjligt gemensamt besiktiga cykeln för bedömning av dess skick. Om cykeln vid återlämnandet befinns vanvårdad eller nedsmutsad utöver vad som följer av normal användning har Uthyraren rätt att ta ut skälig kostnad för återställande av cykeln

Bokningsvillkor

Har du bokat cykel och önskar att avboka?

Vid avbokning fram till 72 timmar (3 dagar) innan avfärden erhåller vi 10% av hyreskostnaden.

Vid avbokning inom 72 timmar (3 dagar) innan avfärden erhåller vi 100% av totalbeloppet.

Har du köpt ett av-/ombokningsskydd i samband med din bokning har du rätt till avbokning fram till 48 timmar (2 dagar) innan avfärd. Du erhåller då full återbetalning av hyreskostnaden, undantaget summan för av-/ombokningsskyddet (200 kr).

Har du blivit sjuk och kan uppvisa ett läkarintyg som innebär att du måste avboka inom 48 timmar ( 2 dagar) till er avfärd, erhåller vi 20% av hyreskostnaden.